25 Giugno 2019, 17:28

CHARLES LLOYD QUARTET w/ G. CLAYTON, J. SANDERS, K. SCOTT

10 Luglio 2015 Teatro Morlacchi
UmbriaJazz